szerződésbe foglalt rendelkezés

2009. 05. 25.

Jogász kollégáinkkal azon vitatkozunk, hogy helyes-e az a kifejezés, hogy a „szerződésben foglalt rendelkezés”. Szerintem egy rendelkezést bele lehet foglalni a szerződésbe, de ha ez megtörtént, akkor mint a „szerződésbe foglalt rendelkezésre” kell utána hivatkozni. Ugyanúgy, mint amikor két ember írásba foglal egy megállapodást. Akkor a megállapodás írásba van foglalva, és nem írásban.
A fentiekhez kapcsolódik az is, hogy helyes-e a kifejezés: „az árban benne foglaltatik.” Szerintem inkább az árba belefoglaltatik valami.

A szerződésbe foglalt rendelkezés kifejezést egyetlen, általam fellelhető szakkönyvben sem találtam. A foglal ige vonzatstruktúrája (foglal valaki valamit valamibe) alapján a szerkezet -ba toldalékos alakja a természetes. A -ba, -be, illetőleg a -ban, -ben toldalékos szerkezetek sok esetben nem különíthetők el egyértelműen. A magába foglal és a magában foglal kifejezések között például a mai nyelvhasználat nem tesz igazán különbséget. Bár igaz, a tartalmazás, bennfoglalás értelmében a -ban, -ben ragos változat tűnik gyakoribbnak. Például: Ez a kiadvány magában foglalja az összes tudnivalót a továbbtanulásról. Amint azonban a folyamatra, történésre utalunk, a magába foglal alkalmazható: Az áradó tenger lassanként magába foglalta a part menti falut (azaz: elnyelte, beborította, részévé tette). Az iránymutató elv tehát: ha a szerkezet bennfoglalás, tartalmazást fejez ki, a -ban, -ben, ha cselekvést, akkor a -ba, -be forma alkalmazható. A bizonytalanságot jelen esetben az okozza, hogy a szerződésbe belefoglalt és a szerződésben bennefoglalt szerkezetek — az igekötők (bele-, benne-) elhagyása miatt — keverednek.
Az előbbiek alapján és az írásba foglalt megállapodás analógiájára a szerződésbe foglalt megállapodást javaslom.
Az árban benne foglaltatik példában a tartalmazás hangsúlyozása végett a -ban toldalékos szerkezet a természetesebb: az árban benne foglaltatik.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra