a, az névelő rövidítések előtt

2009. 05. 29.

Az a vagy az az névelő használata helyes a következő kifejezésben: a m. kir. honvédség?

A rövidítések előtti határozott névelő a rövidítések kiejtett alakjához igazodik. A magyar helyesírás szabályainak 276. pontja mindezt így taglalja: „A rövidítések (és hozzájuk hasonlóan a rövidítésként használt jelek és kódok is) leginkább csak az írásban élnek, a beszédben teljes alakjukban ejtjük ki őket: u. kiejtve utca; km kiejtve
kilométer; Bp. kiejtve Budapest; stb. – Ennek megfelelően a magánhangzóval kezdődő
rövidítések előtt az, mássalhangzóval kezdődő rövidítések előtt a határozott névelőt
használunk: az igh. (= az igazgatóhelyettes), az i. m. (= az idézett mű); a szerk. (= a
szerkesztő), a f. k. (= a felelős kiadó); stb.” A kérdezett példa (m. = magyar, kir. = királyi) helyesen tehát: a m. kir. honvédség.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra