birtokba adás, birtokbavétel

2009. 05. 31.

Hogy írjuk helyesen a következő szavakat: birtokba adás, birtokbavétel?

A birtokba adás szókapcsolat A magyar helyesírás szabályainak 126. pontja értelmében írandó: „Ha egy névszó és egy ige egymástól különírt jelölt határozós kapcsolatának igei tagjához képző (pl. -ó, -ó, -ás, -és stb.) járul, a különírást általában megtartjuk: hosszan tartó, gyorsan ölő, könnybe lábadt, papírba csomagolás, pellengérre állítás, próbára tevés; háttérben mozgó, előtérbe kerülő, középpontba állítás, közhírré tétel, külföldre utaztakor; stb.”
A birtokbavétel a kivételes írásmódú szavak közé tartozik: „A kialakult szokást megtartva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk több jelölt határozós kapcsolat tagjait: partraszállás, kézhezvétel, lényegbevágó, bérbeadás stb.” (AkH. 125.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra