beagle toldalékolása

2009. 06. 02.

Hogyan toldalékoljuk a beagle kutyafajta nevét: beagle-ek — beagle-k, beagle-vel — beagle-lel?

Az idegen szavak toldalékolásakor a kiejtést kell alapul venni.
A beagle kutyafajta ejtésmódja: bígl, azaz mássalhangzóra végződik, a szó végén néma e betű van.
Ritka, szokatlan volta miatt nehéz meghatározni a többes számú alakot. A mássalhangzó-torlódás miatt könnyebb kiejteni a bíglek formát, ezért a javasolt írásmód: beagle-ek. (Egyébként az angol nyelv itt a magyarnál erősebb, hátrább képzett l hangot ejt.)
Amikor határozóraggal látjuk el, szintén a kiejtésből indulunk ki, ezért a -val, -vel rag hasonult alakban járul a szóhoz: beagle-lel.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra