indokolás — indoklás

2009. 06. 03.

A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól a 72.§ (1) e) pontjában az indokolás szót használja. Lehet e helyette az indoklás szót alkalmazni egy határozatban? Van-e különbség a két alak között?

Nyelvünkben előfordulnak olyan alakváltozatok, mint az indokolás — indoklás, összegezés — összegzés.
Az indokolás és az indoklás között nincs jelentéskülönbség, ezt mutatja, hogy mindkettőt tartalmazza a Magyar értelmező kéziszótár új kiadása is. Mindkettő helyes köznyelvi alak, de a hivatalos nyelvben inkább a teljes forma, az indokolás a megszokottabb. Ezt szótárunk úgy jelzi, hogy az előbbi kap külön szócikket, míg az indoklás címszóról átirányítja az olvasót az indokolásra.
Elsősorban nyelvérzék kérdése, hogy ki melyiket használja. A jelek szerint a hivatalos nyelvben az indokolás változatot tekintik megszokottabbnak, de alaktani, nyelvészeti szempontból nem kifogásolhatjuk az indoklást sem.
Hivatalos iratokban ajánlatos ragaszkodni az adott nyelvváltozatban megszokott szóhasználathoz, bár itt még stilisztikai különbség sincs.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra