-szerte utótag

2009. 06. 05.

Melyik a helyes írásmód: euroövezetszerte vagy euroövezet-szerte? Avagy önálló szó-e ez esetben a szerte?

A -szerte utótagot határozóragszerű elemnek tartja a mai nyelvészeti felfogás. Ez azt jelenti, hogy átmenet a rag és az önálló szó között. Az utóbbit erősíti, hogy határozószóként (szerte az országban) és igekötőként (szertenéz) is használatos.
Ha önálló szó, akkor példánk többszörös szóösszetétel, és a szótagszámlálási szabály miatt kötőjelezni kellene.
Ha nem tekintjük önálló szónak, akkor nincs szükség a kötőjelre.
Helyesírási szabályzatunk nem tartalmaz ilyen részletes útmutatást erre az esetre. Átmenetisége ellenére a -szerte közel áll a határozóragokhoz, ezért a kötőjel nélküli változatot ajánlom.
Kötőjelre a tulajdonnevekhez kapcsolódó -szerte esetében viszont mindig szükség van: Európa-szerte, Észak-Amerika-szerte.
A pénznemek nevét magyarosan írjuk (dollár — nem dollar), ez vonatkozik euró szavunkra is.
A javasolt forma tehát: euróövezetszerte.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra