én kell megcsináljam

2009. 06. 15.

Helyes- e?
– Én kell megcsináljam, Te kell megírjad… Stb.

A kell igével alkotott szerkezet többféle lehet.
Az egyikben a cselekvés főnévi igenévként kapcsolódik hozzá, ilyenkor a cselekvő részeshatározó formájában van jelen: Nekem kell megcsinálnom. Ez a helyes(nek vélt) köznyelvi változat.
Előfordul az a szerkezet is, amikor a kell után alárendelő mondat következik: (Az) kell, hogy (én) megcsináljam. Ebből mondatátszövődéssel keletkezik a Meg kell(,) hogy csináljam, illetve a Meg kell csináljam. Ez a két változat elég gyakori, főleg a beszélt nyelvre jellemző.
Szórványos példák vannak a fenti változatoktól eltérő szerkezetre, vagyis a kell mellett a cselekvő nem részeshatározó, hanem alany. Az én kell megcsináljam-kifejezésre a Google 10 körüli példát talált a beszélgető oldalakon – fórumokon. Más cselekvésekkel is előfordul a szerkezet: nem én kell beosszam az időmet; mindig én kell legyek a bohóc. A Magyar Nemzeti Szövegtárban is kevés, főként erdélyi példa van: Viszont ha nem jön el, akkor én kell elmenjek. Valószínűleg a Kell(, hogy) megcsináljam-típusú mondatokba nyomatékosításként kerül be a cselekvő.
A szerkezet helyességéről inkább azt mondhatjuk, hogy a köznyelvi változat mellett léteznek más szerkezetek is a beszélt nyelvben (illetve az írott változatában is), melyek valószínűleg nyelvjárási (erdélyi) eredetűek. A Nyelvművelő kézikönyv román hatást feltételez, a Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára a nyugati nyelvjárásokban említ hasonlót, és német hatásnak tulajdonítja.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra