több ezer éves, több ezeréves, sok évtizedes

2009. 06. 16.

Arra lennék kíváncsi, hogy mi is az alábbi és hasonló kifejezések helyes írása:
„több ezer éves”, „több száz fajta”, „sok évtizedes tapasztalat”, „több száz féle”.

Az egymáshoz hasonlító szerkezetek írásában több helyesírási szabály érvényesül, ezért írásuk is különböző.
A több+ezer+éves szókapcsolatot – az értelemtükröztetés miatt – többféleképpen írhatjuk. Több ezer éves: ’néhány ezer esztendőnyi korú, idejű’; több ezeréves: ’számos ezeréves’.
A több+száz+féle/fajta szókapcsolatra nem létezik külön szabály, a magyar helyesírás értelemtükröztető jellegét érvényesítve a többszázféle alakot javasoljuk.
A sok évtizedes tapasztalat szerkezetet ebben a formában írjuk, mert „akár a melléknév, akár a számnév, akár mind a kettő összetett szó, a kapcsolat számnévi tagját különírjuk a melléknévi tagtól” (A magyar helyesírás szabályai, 119. pont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra