Junior Prima díjat is kapott…

2009. 06. 17. 3 hozzászólás

Az OKM és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázatán díjazott Schirm Anita néhány nappal később Junior Prima díjat is kapott. Ismerjék meg őt közelebbről!

Villáminterjú Schirm Anitával
Kérem, néhány mondatban mutatkozzon be. Hol dolgozik, tanul? Mi érdekli a nyelvészeten belül?
A Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén dolgozom egyetemi tanársegédként: leíró és alkalmazott nyelvészeti tárgyakat oktatok a magyar szakos hallgatóknak. Emellett a doktori szigorlatomra készülök.
Fő érdeklődési területem a pragmatika, a diskurzuselemzés és a nyelvtörténet. Mostanában a diskurzusjelölőkkel foglalkozom, a kialakulásukat, a történetüket és a funkcióikat vizsgálom. [diskurzusjelölők: olyan szavak, kifejezések, amelyek a beszélőnek a mondanivalóhoz vagy a beszédpartnerhez való viszonyát jelölik, illetve a beszédfolyamatban az egyes részek közötti kapcsolatokat fejezik ki. Pl. mellesleg, hát, apropó, mindamellett, másképp fogalmazva, másképp szólva, másképp mondva, pontosabban, pontosabban szólva, más szavakkal.]

Úgy tudom, nem először vett részt anyanyelvi pályázaton. Korábban milyen témával pályázott, és milyen eredményt ért el?
Korábban is részt vettem nyelvészeti pályázatokon. Íme egy felsorolás a fontosabbakról:
2005: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Édes Anyanyelvünk Program Nyelv és nyelvhasználat a családban pályázat – IV. díj.
2003: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Új jelenségek a magyar nyelvben pályázat – díjazott.
2002: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nyelvhasználatunk az informatika korában – I. díj.
2001: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Asszociáció és jelentés, a mentális lexikon szerveződése című dolgozat – akadémiai dicséret.
2001: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Társadalom és nyelvi illem pályázata – díjazott.
1999: Anyanyelvápolók Szövetségének pályázata – 3. helyezés É(r)de(ke)s anyanyelvünk című pályamunkával.


Miért vállalkozott az újabb pályamű megírására?
Tetszett a téma, s a kiírás lehetőséget adott arra, hogy az elmélet és a gyakorlat oldaláról is megvizsgáljam az (anya)nyelvnek az emberek életében betöltött szerepét.


A két pályatétel közül melyiket választotta, és miért?
A két pályatétel közül az elsőt (Az anyanyelv az emberek életében) választottam, ugyanis a másik témakört (Az anyanyelv az én életemben) túl szubjektívnek találtam.


Miről írt a dolgozatában? Kérem, foglalja össze a pályaművét.
Elég nehéz tömören összefoglalni a pályázatomat, ugyanis 33 oldalas volt a dolgozat, de azért megpróbálom.


Pályamunkámban az anyanyelv és az idegen nyelv fogalmát körüljárva különféle nyelvészeti modellek és egy kérdőíves felmérés segítségével a nyelv szerepét és alapvető funkcióit mutattam be. A modellek közül sorra vettem a bühleri modellt, a jakobsoni kód-modellt, Grice következtetéses modelljét, Sperber és Wilson relevanciaelméletét, Verschueren modelljét, valamint Robinson elméletét.

A nyelvészeti modellektől függetlenül kíváncsi voltam arra is, hogy a nyelvhasználók hogyan vélekednek az anyanyelv szerepéről, ezért kérdőíves felmérést végeztem. A kérdéseim egy része az anyanyelv megítélésére vonatkozott, vagyis arra, milyen attitűddel viseltetnek a nyelvhasználók anyanyelvük iránt, megkülönböztetik-e ezt a nyelvet használhatósága, esztétikai értéke vagy bármely más funkciója szerint a később elsajátított idegen nyelvektől. Az is érdekelt, hogy a nyelvészeti elméletek által megadott különféle funkciók hogyan oszlanak meg a gyermekkorban és a később elsajátított nyelvek közt. Az általam készített kérdőívet 91 személy töltötte ki. Informátoraim közt voltak egynyelvűek, kétnyelvűek és többnyelvűek, többségi és kisebbségi helyzetben élők is. A felmérés eredményei azt igazolták, hogy a nyelvhasználók nyelvről való vélekedései egybeesnek e modellek alapfeltevéseivel.

A nyelv funkciói közül hármat külön is kiemeltem: a tájékoztatást, a szórakoztatást és a befolyásolást, s egy-egy napjainkra jellemző nyelvhasználati móddal szemléltettem őket: a hírekkel, a nyelvi játékokkal, valamint az óriásplakátokkal. Egyúttal azt is megmutattam, hogy napjainkban az egyes funkciók még kevésbé választhatók külön, mint korábban, így a hírek lassan a tájékoztatás és a szórakoztatás keverékévé válnak, a nyelvi játékokat pedig a szórakoztatás és a befolyásolás miatt is használják például az óriásplakátokon.

Gratulálunk e jutalomhoz. Néhány nappal később Junior Prima díjat vett át. Idézem az indoklást: „Schirm Anita a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén egyetemi tanársegéd, a nyelvtudomány legújabb eredményeit, irányzatait tanítja diákjainak. A nyelvészeti oktatásban a hagyományos módszereken túl a nehezebben érthető leíró nyelvészeti problémákat olyan modern eszközökkel szemlélteti, mint az óriásplakátok, lánclevelek, sms szövegek vagy éppen beszélgető műsorok.” Mit szólt az újabb kitüntetéshez?

Nagyon örültem és nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a díjazottak közt lehetek.

További sikeres munkákat kívánunk, köszönöm az interjút.
2007-ben munkatársunk, Nagy Levente volt a díjazottak között.

-eÉ-

3 hozzászólás

#1 Nagy Levente 2009.06.18.21:27:40

Gratulálok, Anita!

#2 Bertalan 2009.07.27.22:20:00

Kedves -eÉ-! Most olvastam ezt a cikket. Én is gratulálok a nyertesnek. De árulják el, kérem, hogy Junior Prima díjat vagy Díjat kapott-e? Ugyanis így is, úgy is írják a cikkben. Üdvözlettel: Sz. B.

#3 Dede Éva 2009.07.28.08:55:40

Köszönöm a kérdést, díjat… (Legalábbis az OH. szerint: ha önmagában nem tulajdonnév a kifejezés, akkor kisbetűs utána a díj szó. Külön csoport a latinul megalkotott díjneveké: Pro Urbe díj és társai. OH. 226. o.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

vissza a főoldalra