festettem

2009. 06. 21.

A festettem, vagy a festtettem kifejezés a helyes, ha a festést mással végeztetem el?

A magyar helyesírás szabályai 41. pontja szerint a t végű igékhez -at, -et vagy -tat, -tet műveltető képző járul. Ha a szóvégi t-t mássalhangzó előzi meg (pl. bont), akkor -at, -et, ha magánhangzó (pl. arat), akkor -tat, -tet a képző. A szabály szerint tehát a kérdezett szó műveltető képzős alakja: festet. Múlt időben egybeesik a kijelentő cselekvő és a műveltető alak: festettem, festetted, festette
Ezért volt olyan próbálkozás (sőt egyik írónk programot is hirdetett), hogy ezekben az esetekben festtettem, festtetted, festtette legyen a műveltető képzős alak megkülönböztetendő a cselekvőtől. Azonban ezek a formák igen bonyolultak, a mondatokból félreértés pedig aligha adódik, a helyesírás szabályozói nem akarták nehezíteni a helyesírók dolgát. Az Ezt a képet tavaly festettem (én magam; illetve a festőmmel) mondat kétértelmű, a szövegkörnyezet azonban egyértelműsíti.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra