Domonyvölgyön vagy Domonyvölgyben?

2009. 06. 23.

Hogyan írjuk helyesen: Domonyvölgyön vagy Domonyvölgyben?

A völgy utótagú természetföldrajzi nevek toldalékolásakor a völgyben alak a használatos általában  a köznév mintájára, pl. Váli-völgyben. Az át, keresztül, végig névutókkal inkább a völgyön alak fordul elő, a szólásunk is így rögzíti: hegyen-völgyön (keresztül).

Településnévként a -völgy utótagot a -ben raggal látjuk el, pl. Hűvösvölgyben, ennek mintájára a Domonyvölgyben lehet a megfelelő. A Domogyvölgyön szóalak hirdetésekben, illetve feltehetőleg a helybeliek szóhasználatában fordul elő az internetes keresés szerint, így ez a változat is jó. (Hasonló példa a Csíkszeredán vagy Csíkszeredában, ahol az utóbbit a helyiek mondják. A településnevek helyhatározóragos alakjainak írása nyelvhasználati kérdés. Sajnos, nem tudunk egységes szabályokat adni. E szempontból a figyelmébe ajánlom a http://www.e-nyelv.hu/2008-07-25/sirokra/ válaszunkat is.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra