gondolatjel és szóközök

2009. 06. 24.

Gondolatjelek közé írt „gondolat” írásmódja valószínűleg – gondolat –, de ez, különösen ha a szöveget Word szövegszerkesztő „sorkizárt” formátumával írjuk, széthúzza, számomra nem jelzi az összetartozást. Nagy hiba, ha én –gondolat– formában írom?

A gondolatjelek közbevetésként szabályosan szóközzel írandók: „Szóközt hagyunk a szavak, valamint az írásjellel lezárt mondatok és tagmondatok között, a zárójelek és az idézőjelek közé foglalt közlési egységek előtt és után, a gondolatjel előtt és után stb.” (A magyar helyesírás szabályai, 239. pont).
A szövegszerkesztő a karaktereket (betűket, szóközöket stb.) a beállítása szerint rendezi el. A szóközök méretét a szöveg valamilyen mértékű megváltoztatása is befolyásolhatja, illetőleg egyéb eszközöktől is függ (pl. Shift+Enter vagy csak Enter gomb használata).
Ha a szöveget a továbbiakban külön tördelő még alakítja, akkor rá lehet bízni a szóközök méretének csökkentését.
Az egyéni, a szabályostól eltérő írásmód inkább a magánjellegű szövegekben képzelhető el, a hivatalosabb írásbeli közlésekben általában a szabályosabb formát szoktuk választani.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra