herendi porcelán

2009. 07. 17.

Kérném szíves állásfoglalását, indoklással, miként írjuk helyesen a Herendi porcelán tulajdonnév + köznév szókapcsolatát. Véleményem szerint a fentiek szerint, de számtalan előfordulási módjával találkoztam már: Herendi Porcelán, herendi porcelán… Ennek értelmében a továbbiakban: Herendi porcelánkiállítás, Herendi porcelánváza, Herendi/herendi porcelánfestő (?). Vagy ezen utóbbinál már nem márkanév? Ha történetesen a porcelánfestő nem herendi illetőségű, hanem azt akarom kifejezni, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. alkalmazásában álló festő, miként írom helyesen?
Köszönöm!
Horváth Mária

A márkanevek írásában bizonytalanságot okoz az, hogy a termék anyagára vagy származási helyre utaló megnevezést sokan márkanévnek vélik, és emiatt nagybetűvel írják pl. a közgazdasági és marketing-szakirodalomban (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 222. oldal – OH.).
A herendi porcelán tudomásom szerint nem márkanév, de a fontossága, ismertsége miatt hasonló hozzá. A kifejezés mind az akadémiai helyesírási szótárban, mind az OH.-ban kisbetűs: herendi porcelán. Természetesen címkén, hirdetésen stb., alakulatkezdő (mondatkezdő) helyzetben az első tagot nagybetűvel kezdjük: Herendi porcelán (A magyar helyesírás szabályai, 193. pont).

A herendi + porcelán + kiállítás szerkezetet kétféleképpen is írhatjuk:
herendiporcelán-kiállítás (a mozgószabály alapján „Ha egy különírt szókapcsolat (pl. hajlított bútor) olyan utótagot kap (pl. gyár), amely az egészhez járul, az egyébként különírandó előrészt az új alakulatban egybeírjuk, és ehhez az utótagot (a szótagszámtól függetlenül) kötőjellel kapcsoljuk: hajlítottbútor-gyár” (A magyar helyesírás szabályai, 139. pont), így a herendiporcelán-kiállítás forma következtethető ki. Olyan kiállításról van szó, amely máshol is lehet, de herendi porcelánt mutat be. A kiemelt helyzeteket kivéve (és ha ez a neve a kiállításnak) kisbetűvel írjuk.
A másik változat, a herendi porcelánkiállítás írásmód egy olyan kiállítás, amely történetesen Herenden van – ezzel helyesírásunk értelemtükröztető jellege érvényesül.

A Herenden gyártott porcelánváza írása: herendi porcelánváza.
Hasonló indokkal a Herenden dolgozó porcelánfestő írása: herendi porcelánfestő, herendi porcelánmanufaktúra rt.-beli festő (ha az illető kifejezetten a herendi porcelán festésére van kiképezve, akkor írhatnánk így is: herendiporcelán-festő).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra