nekidurálja magát

2009. 07. 24.

Honnan jön a durálom szavunk? „Nekidurálom magam.”

A nekidurál szóösszetétel utótagja önállóan nem adatolható szó. Latin eredetű, a durare ’keményít’, edz, kitart; megkeményíti, megmakacsolja magát’ szóból származik (az alapja a durus ’kemény’ melléknév. A neki- igekötővel alkotott összetett szó ’nekilát valaminek’ még őrzi a ’keményen’, ’erős elszánással’ jelentésmozzanatot. (Etimológiai szótár, Zaicz Gábor főszerk., Tinta Könyvkiadó, 2006., 565. o., Magyar értelmező kéziszótár)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra