afroamerikai, afrikai amerikai

2009. 07. 26.

Egy USA-val foglalkozó könyvben gyakran említik az „afrikai amerikai” kifejezést. (Pl. „a déli államok afrikai amerikai lakossága”.) Hogyan kell írni ez esetben az „afrikai amerikai” kifejezést, külön, kötőjellel vagy nagykötőjellel?

A kérdezett szókapcsolatra az afroamerikai szót szokták használni, így, egybeírva. Ebben az alakjában évek óta szótározva is van: ’az egykor Afrikából Amerikába hurcolt rabszolgák leszármazottai közé tartozó amerikai , ill. velük kapcsolatos, rájuk vonatkozó (Magyar értelmező kéziszótár).
Az afrikai amerikai szókapcsolatot vagy összetett szót (?) a helyesírási szótárak nem tartalmazzák. Ha az afrikai melléknevet használjuk az afro- előtag helyett, akkor melléknévi jelzős szerkezetként különírjuk, ez az alapvető írásmód. Egybeírásra akkor kerülhetne sor, ha a két szó összetétellé válik, mert a két tag egésze más, mint az előtag és az utótag külön-külön. Így jelzős szóösszetételként egybe kellene írni: afrikaiamerikai. A különírt szókapcsolattól jelentésben némileg szűkebb, csak kis mértékben tér el, ez talán nem elégséges indok az egybeírásra.

Az írásgyakorlatot tekintve a leggyakoribb változat a kötőjeles – nem szabályosan, a fenti szóalak olvashatóbbá tételéért –, illetve a különírás. A kötőjel az egybeírás egyik alesete, szabályokhoz kötött a használata, de ebben az esetben egyik sem alkalmazható, mint ahogy a nagykötőjel sem – hasonló indokkal.
Javaslatom tehát a már bevált afroamerikai szó vagy a különírt afrikai amerikai szókapcsolat használata.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra