lerendez – elrendez

2009. 08. 06.

Mennyire elfogadott a “lerendez” ige használata pl. hivatalos, vagy nyomtatott szövegben? Tudom, hogy korábban az “elrendez” igét kellett használni helyette, de ma már annyira átment a mindennapi nyelvhasználatba (pl. lerendezte magában a dolgot stb.,) hogy ez nem írja-e már fölül a korábbi szabályt? Ráadásul egy kicsit más a stiláris értéke is a két szónak.

A Nyelvművelő kéziszótár szerint a “rendez” ige mellett sokan hibáztatják, fölöslegesnek tartják az igekötőt: “lerendez”. Ugyanakkor külön igekötős igének tekinthetjük az “elrendez” igét a ‘rendet csinál, rendbe rak’ értelemben. Tágabb értelemben viszont valóban mindkét ige használatos hasonló értelemben: lerendez vmit – elrendez vmit. A kettő között némi stiláris különbség van, az “elrendez” valamelyest választékosabb, a “lerendez” inkább a bizalmas, szóbeli megnyilatkozásra jellemző.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra