ikes és tárgyas ragozás

2009. 08. 14.

Elbizonytalanodtam a lakom, lakok szavak használatával kapcsolatban. Kérem tájékoztasson, hogy melyik ( és hozzá hasonlóan pl.: alszom – alszok ) milyen szituációban helyes, illetve helytelen.
Az én véleményem:
Pl.: eszek – eszem
” Eszek egy kiflit majd reggelire „.
” Eszem a becsomagolt reggelimet . Éppen most.

Az eszik és a lakik az ikes igék közé tartozik. Az ikes igék ragozása eltér a többi ige ragozásától.
pl.
élek  élünk      lakom  lakunk
élsz  éltek        laksz     laktok
él Ø  élnek       lakik     laknak


A nem ikes igék közül azoknak, amelyek tárgyasak, tehát bővítményként kapcsolódhat hozzájuk tárgy (pl. könyvet olvas), kétféle ragozásuk lehetséges: határozott vagy ismertebb nevén tárgyas ragozás, illetve általános vagy alanyi ragozás. (A régebbi, elterjedtebb elnevezés megtévesztő, mivel az alanyi ragozású igéhez is kapcsolódhat tárgy, ez azonban nem konkrét, nem határozott névelővel ellátott, pl. egy könyvet olvasok, olvasok valamita könyvet olvasom.)

általános/alanyi ragozás     határozott/tárgyas ragozás
pl.
valamit/egy levelet írok írunk                              azt/a levelet írom írjuk
                                         írsz írtok                                                           írod írjátok
                                         ír Ø írnak                                                          írja írják


Első személyben a határozott vagy tárgyas ragozás személyragja megegyezik az ikes ragozás személyragjával, és ez sokakat megzavar. Tehát abban a mondatban, hogy Eszem a reggelimet, helyesen ikes ragozást használnak (vagy úgy tűnik, mintha azt használnának), mivel itt az ikes ragozás és a tárgyas ragozás formái egybeesnek, abban a mondatban viszont, hogy Eszem egy kiflit, helytelenül Eszek alakot használnak, mivel az alanyi ragozást akarják alkalmazni. Az ikes igéknek azonban nincsen alanyi és tárgyas ragozásuk, csak egyféle ragozásuk van, az ikes ragozás.
A cselekvés ideje, vagyis hogy a jelenben vagy a jövőben történik-e, nem befolyásolja ezt a kérdést. Tehát a Most eszem egy kiflit és Holnap eszem egy kiflit mondatokban az eszik ige egyaránt ikesen ragozandó.
Élőbeszédben, informális, nem hivatalos helyzetekben elfogadható az iktelen ragozás is, tehát az Eszek egy kiflit nem különösebben helyteleníthető, ha egy büfében vagy konyhában hangzik el, vagy egy baráti beszélgetésben is mondhatjuk azt, hogy Pesten lakok, de nyilvános megszólalásban, hivatalos helyzetekben és írásban ezek a formák helytelenek és kerülendők.
Tehát ha igazán helyesen és választékosan akar beszélni, a lakom, eszem, alszom alakokat használja.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra