„THE ALL is MIND”

2009. 08. 24.

Szeretném mëgkérdëzni, hogyan këll helyësen magyarra fordítanunk a „THE ALL (Mindënség) is MIND (Elme); The Universe (Világëgyetëm) is Mental.” mondato(ka)t, betartván nyelvünk szórëndi szabályait. A szabályok közül itt különösen a Fogarasi-törvényre gondolok: Az állítmány előtti mondatrészen van az értelmi nyomaték; ha mëg sëmmi sincs előtte, maga az állítmány hangsúlyos.

A „THE ALL is MIND; The Universe is Mental” mondat magyar fordítása: „A Mindenség Elme; a Világegyetem Mentális”. A tagmondatok névszói-igei állítmányt tartalmaznak, amelyekben a hangsúlyos névszói rész (Elme, illetve Mentális) a zérófokon jelölt „van” segédigékhez kapcsolódik.
A közszavak nagybetűs írásmódja felhívja a figyelmet a fogalmak fontosságára (l. A magyar helyesírás szabályai, 150. pont).

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra