azután, hogy…

2009. 08. 28.

„A szalámigyárat felszámolták (pár nappal azután, hogy az EU illetékes bizottsága védett földrajzi termékké nyilvánította a téliszalámit).”

Itt vajon határozószó (-> egybeírandó) az „azután”, avagy névmás az „az után” (-> különírandó).

Más szóval úgy mondanám, hogy az „azután” van kifejtve az alárendelői mellékmondatban (lehet határozószó az utalószó?), vagy csupán az „az”?

A kérdezett összetett mondat időhatározói mellékmondatot tartalmaz.
A főmondat utalószava az „azután” határozószó, a mellékmondat kötőszava pedig a „hogy”. A mondatban előidejűséggel találkozunk: a mellékmondat cselekvése (az EU intézkedése) megelőzi a főmondat cselekvését (a szalámigyár felszámolását).
Határozószó más esetekben is betöltheti az utalószó szerepét, például: azelőtt, nyomban, azonnal. Ahogy felébredtek, azonnal elkezdtek játszani.
Vö. Keszler Borbála szerk., Magyar grammatika, Nemzeti, 2000, 504–507.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra