Volga-fanatikus, agyag galambpár

2009. 08. 29.

Nagyon sokat tanulmányozom a helyesírási szakkönyveket, de az egybeírás, különírás nehéz útvesztő számomra. Kérem, segítsen az alábbi szavakkal kapcsolatban!
szemetnyugtató, Volgafanatikus, agyaggalambpár, terepjárókonvoj, helyzetmeghatározó, az idő vasfoga, nagy karimájú kalap

A kérdezett szavak helyes írásmódja:

nagy karimájú kalap: ha egy minőségjelzős szókapcsolat második tagjához –ú, képző járul, a különírást általában megtartjuk, mint ahogyan itt is, l. A magyar helyesírás szabályai, 108. pont.

szemet nyugtató: raggal jelölt tárgyas kapcsolat, melynek tagjait különírjuk egymástól (ha az előtag és az utótag együttes jelentése más lenne, mint a tagok jelentésének összege, akkor írhatnánk egybe, vö. jótáll, helytáll), l. 123.

az idő vasfoga: amikor a birtokszón (vasfog) megjelenik a birtokos személyjel, jelölt birtokos jelzős kapcsolatról beszélünk, melynek tagjait különírjuk egymástól. Sem jelentésváltozás (pl. barátfüle, vásárfia), sem a hagyomány (pl. napkelte, tojásfehérje) nem indokolja az egybeírást, l. 128.

Volga-fanatikus: a tulajdonnév és a köznév jelöletlen kapcsolatát kötőjellel jelöljük, l. 140/b.

agyag galambpár: mivel az anyagnévi jelzős kapcsolat második tagja összetett szó, az anyagnevet különírjuk a jelzett szótól, l. 115.

terepjárókonvoj: a két főnév jelöletlen birtokos jelzős vagy jelentéstömörítő összetételt alkot (‘a terepjárók konvoja’ vagy ‘terepjárókból álló konvoj’). Mivel a kettőnél több tagból álló összetételeket hat szótagig egybeírjuk, itt is az egybeírás a megfelelő forma, l. 128/c, 129, 138.

helyzetmeghatározó: mivel az igekötők közül csak a legalább két szótagúak számítanak külön összetételi tagnak, ez a szó két tagból áll (helyzet + meghatározó). A két tagból álló összetételeket szótagszámtól függetlenül egybeírjuk, l. 138.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra