Habsburg birodalombeli

2009. 09. 03.

Azt szeretném kérdezni, helyes-e a „Habsburg Birodalombeli” írásmód.

A helyesírási szabályzat 180. pontja szerint a jelenlegi és a történelmi államnevek minden tagját különírjuk és nagy kezdőbetűvel kezdjük: Habsburg Birodalom.
Az -i vagy -beli képzős alakokban csak a tulajdonnévi elemek maradnak nagybetűsek. Mivel a Habsburg tulajdonnévi elem, a birodalom nem, a helyes írásforma: Habsburg birodalmi, Habsburg birodalombeli (vö. Zaire Köztársaság – Zaire köztársasági, Magyar Köztársaság – magyar köztársasági).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra