szokom / szokok

2009. 09. 06.

Hogy helyes: szokom vagy szokok?

A „szokik” ige kétféle jelentést hordozhat.
1. ‘hozzászokik’: ekkor az ige alanyi és tárgyas ragozású is lehet.
Alanyi: (A házhoz) szokok, szoksz, szokik.
Tárgyas: Szokom, szokod, szokja (a stílusát).
Ebben a jelentésben tehát a ragozástól függően mindkét változat helyes lehet.

2. ‘szokásszerűen tesz vagy tett valamit’:
ekkor a múlt- és a jelenbeli szokások kifejezésére egyaránt a múlt idejű igealakot használjuk, a jelen idejű igealak kerülendő:
Ezt szoktam olvasni (általában, mostanában vagy régebben).

L. Balázs Géza – Zimányi Árpád szerk., Magyar nyelvhasználati szótár, Pauz-Westermann, 2007, 194.
Grétsy László – Kemény Gábor szerk., Nyelvművelő kéziszótár, Tinta, 2005, 526.
Pusztai Ferenc főszerk., Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai, 2003, 1274.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra