terpeszkedő szerkezetek

2009. 09. 22.

Mi lehet az oka és elfogadható-e a következő kifejezéstípus rohamos elterjedése:
Elintézésre kerül, elfogadásra kerül, beterjesztésre fog kerülni.
Nyilván a személytelenséget hangsúlyozza, de az ,,elfogadják, elintézik” épp annyira az, nem? Én nagyon zavarónak és rondának tartom.

A Grétsy László és Kemény Gábor szerkesztette Nyelvművelő kéziszótár (Tinta, Budapest 2005.) terjengős kifejezésnek minősíti ezt a kifejezéstípust, és két részre bontja azt: a kifejezés valódi tartalmát hordozó -ás, -és képzős elvont cselekvésnévre („elfogadásra, beterjesztésre”), illetve a „kerül” segédigei szerepű igére.
Idézem a szócikket: „kerül (terjengős kifejezésekben) – Hivatali és közéleti nyelvi divatszó. Igen alkalmas személytelen szerkezetek alkalmazására. Ezekben a „kerül” ige nem konkrét jelentésében fordul elő (’vhová, vmilyen helyzetbe jut’), szerepe csupán segédigei. A kifejezés valódi tartalmát az -ás, -és képzős elvont cselekvésnév hordozza. Pl.: aláírásra, bejegyzésre (…) stb. Egyszerűbben, természetesebben: aláírnak, eladnak, bejegyeznek (…) stb. Ha pedig megállapítható a cselekvő kiléte, tüntessük fel, használjunk határozott alanyú mondatot! Pl. ehelyett: a vállalat eladásra került, írjuk ezt: a vállalatot eladta a tulajdonosa.”
Újabb kutatásokból az derül ki, hogy nyelvi oka is van a terpeszkedő szerkezet használatának, pl. a jogi nyelvben, ahol nem feltétlenül szükséges a cselekvőt megnevezni. Mások azt bizonyítják, hogy a nyelvművelés által helytelennek tartott terpeszkedő szerkezet a beszélőnek megkönnyíti a szöveg megalkotását (időnyerés a hosszabb szerkezet, sőt begyakorolttá válva kisebb erőfeszítésbe kerül), a szöveg megértését, feldolgozását viszont lassítja, megnehezíti. Ezekről az eredményekről számol be A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra című cikkében Heltai Pál és Gósy Mária (Magyar Nyelvőr 129. évfolyam 2005. október-december 4. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1294/129406.pdf).
A terpeszkedő kifejezés, szerkezet a hivatalos stílus egyik megkülönböztető jegye. Használatakor érdemes figyelembe venni a fentebb idézett kutatásokat.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra