lyány

2009. 09. 25.

Az MTA által kiadott helyesírási szótár szerint (89. pont a. bek.) kizárólag a lyuk szavunkat kezdhetjük ly-nal. A kérdésem az lenne, hogy a többi (pl. a “lyány”) szavunkat hogyan kell írni helyesen?

Az Ön által felvetett probléma fonematikai típusú. Az Osiris Kiadó Helyesírás című kötetében (szerk. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila, Budapest 2006. 47. o.) ezt olvashatjuk magyarázatként: “A hagyomány körébe tartozik az ly-os írás. A mai nyelvben a hangtörténeti változások következtében ezek is [j] hangértékűek. A magyar helyesírásban az ly használata tehát a fonematikus mássalhangzó-jelölés részleges feladása.”
A fentiek alapján tehát a “lyány” szavunkban – amely valóban egy tájnyelvi alakváltozat – is “j” hangot ejtünk, azonban tudnunk kell, hogy ezt régebben nem így ejtették. Az “ly” olyan lágyabb változata volt az “l” hangnak, mint az “n”-nek az “ny”, a “t”-nek a “ty” stb. (vö. Osiris uo.) A szerkesztők még hozzáteszik: “A sztenderd kiejtésben a j-s ejtés vált normatívvá, megmaradt azonban az “ly” mint kétjegyű betű a “j” jelölőjeként. Tehát a héja j-je ugyanazt a fonémát jelöli, mint a karvaly ly-ja.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra