szükségletkielégítés

2009. 09. 28.

Mi indokolja a „szükséglet-kielégítés” szó kötőjellel való írását?

A kérdezett szó helyes írásmódja: szükségletkielégítés. Ezt az AkH. 128. pontja indokolja, mely szerint: „A jelöletlen, azaz a személyrag (-jel) nélküli birtokos jelzős összetételek tagjait mindig egybeírjuk: ablaküveg, helységnévtár, földrengés stb.” A szabályzat hivatkozik a 138. pontra is, mely szerint a két egyszerű szóból alakult összetételeket egybeírjuk: asztallap, matematikatanítás, televíziókészülék stb.” A szükségletkielégítés is két tagból áll: szükséglet és kielégítés.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra