igei személyragozás

2009. 10. 06.

Az s, sz, z hangra végződő szavak jelen idejű alanyi ragozásakor egyes szám második személyben -ol, -öl, el ragot kapnak, azonban a beszélt nyelvben néhány ige esetében kétféle alakváltozat is előfordul.
Pl: adsz/adol, kapsz/kapol, szeretsz/szeretel, vezetsz/vezetel, simogatsz/simogatol

A felsorolt alakváltozatok (adol, kapol stb.) nyelvtanilag teljesen helytelenek, vagy népies alakváltozatnak minősíthetőek, és ezért nyelvtanilag mégis csak helyesek?

A kérdező által leírt alakváltozatok régóta léteznek nyelvünkben, és mindkét formájuk használatos.
A mai köznyelvben (sztenderdben), leíró nyelvtanainkban a felsorolt példákhoz kijelentő mód, jelen idő, egyes szám második személyben az -sz személyrag kapcsolódik, ebben a nyelvváltozatban ez tekinthető normának, presztízsváltozatnak.
Az adol, kapol ragozási forma a népnyelvben, nyelvjárásokban él, természetes jelenség, az adott nyelvjárás normájához tartozik. Ebben az értelemben tehát nem hibás.
A két lehetőség közötti választás tehát a nyelvváltozattól és a stílustól függ.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra