szó szerint — betű szerint

2009. 10. 14.

Lehet-e szinonimaként használni a „szó szerint”, illetve a „betű szerint” megfogalmazást akkor, amikor egy kifejezés jelentését magyarázzuk?
Azt tapasztaljuk, hogy ilyen szövegkörnyezetben a „szó szerint” megfogalmazás az elterjedtebb, de lehet azt mondani, hogy a „szó szerint” helyes, míg a „betű szerint” helytelen?
Pl.: A héber jam-szúf′ szó szerinti jelentése: ’káka-, nád- v. sástenger’.
A Keresztény Görög Iratokban a szplan′khna szó – mely betű szerint ’belső részeket’ jelent – egyszer fordul elő szó szerinti értelemben.

A köznyelvben ugyan szinonimaként használhatjuk a két kifejezést, a pontosabb megfogalmazásban viszont érezhető a kettő közötti jelentéskülönbség. A betű szerint eredetileg két azonos szóra vonatkozik, és áttételesen jelenti azt, hogy ’szó szerint’.
A példában szereplő betű szerint el is hagyható a mondat értelmének megváltozása nélkül. Csak kiemelő, hangsúlyozó szerepe van.
Olyan élesen nem ítélhetjük meg a használatát, hogy a szó szerint helyes, a betű szerint helytelen.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra