a kávézik mint nem állandó ikes ige ragozása

2009. 10. 22.

A „kávézik” ugye nem tisztán ikes ige? Tehát mondhatom azt, hogy „kávézok”?

A mai (kiváltképp szóbeli) nyelvhasználatban nagyon sok kevert, illetve az eredetileg szabályostól eltérő típust érzékelhetünk az ikes igék ragozásában. A kávézik valóban nem tartozik az állandó ikes igék közé, tehát szabályosan az egyes szám 1. személyű alak az Ön által is helyesnek tartott kávézok.
(Az ikes és iktelen ragozás kérdéséről bővebben lásd: Grétsy–Kovalovszky [szerk.] 1980. Nyelvművelő kézikönyv. Első kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1008–1013.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra