látszik, tetszik, metsz felszólító módú alakjai

2009. 10. 22.

Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy a tsz-re végződő szavainkat hogyan kell ragozni fel-szólító módban. Mi még úgy tanultuk az iskolában, hogy a tsz s-re változik, pl. tetszik – tes-sék; látszik – lássék; metsz – messe stb. Hogyan helyes?

A látszik, tetszik és metsz igéink felszólító módja többalakú. Szabadon választhat a nyelvhasználó, hogy a teljes (látsz-, tetsz-, metsz) vagy a rövidebb tőhöz (lát-, tet-, met-) kapcsolja a felszólító mód jelét. (Itt jegyezném meg, hogy ez esetben nem a szóvégi tsz, hanem a t változik s-re.) A választásból adódóan ezen igéknek két (helyes) alakjuk van felszólító módban.
Tehát: látszik – látsszék v. lássék; tetszik – tetsszen v. tessen; metsz – metsszen v. messen.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra