volna – lenne

2009. 10. 22.

Az a kérdésem, hogy van-e különbség a „lenne” és a „volna” között, hiszen mindkettő a létige (van) ragozva, csak az egyik a volt (múlt időben) a másik pedig a lesz (jövő időben) szavak feltételes módú alakja.

A van létige feltételes módú jelen ideje a volna, a lesz ige feltételes jelene a lenne. A két alak mára szinonimként használatos, sokszor nem lehet tiszta, egyértelmű különbséget tenni közöttük. Árnyalatnyi eltérést azonban lehet – sőt a pontos, szabatos nyelvhasználat érdekében ajánlott is – érzékeltetni a két igealak között. A jelenre inkább a volnával, a jövőre inkább a lennével utalunk. Pl.: ha az útlevelem készen volna, kedden már Párizsban lennék; szívesen köztetek lennék a honlapi összejövetelen, ha nem volnék beteg.
(A kérdésről bővebben lásd: Grétsy–Kovalovszky [szerk.] 1985. Nyelvművelő kézikönyv. Második kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1243–1244.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra