az egyszerűsítés elve és homonímia a finnek szó esetében

2009. 10. 23.

Hogyan írjuk helyesen a „finn embernek” kifejezést egy szóval? Példamondatom: „Egy magyar és egy finn ember utazik a vonaton. Azt mondja a magyar a finnek…”
Ha a „finnek” helyes, akkor hogyan különböztetem meg ugyanennek a szónak a többes számú alakjától? („A finnek szeretnek szaunázni.”) Vagy esetleg kötőjellel kellene írni? „Azt mondja a magyar a finn-nek…”

A kérdés első részére A magyar helyesírás szabályainak 94. pontja ad útmutatást: „A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos, mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (= orr + ra); fedd meg (= fedd + d meg), tollal (= toll + lal), vádlottól (= vádlott + tól), füttyel (= fütty + tyel), könnyé (= könny + nyé), nagyobban (= nagyobb + ban), hallak (= hall + lak); Bernadettől (Bernadett + től), Mariannal (Mariann + nal); stb.” Ezek alapján a finnek (= finn + nek) is hasonlóképpen két mássalhangzóval írandó.
A kérdés második részére, hogy hogyan különböztethető meg ez az alak a többes számútól, a válasz: formailag sehogy, ugyanis teljesen megegyeznek (homonimák). Ez és az ehhez hasonló alaki egybeesések azonban az esetek legnagyobb részében semmilyen problémát nem okoznak a nyelvhasználóknak, hiszen a szövegkörnyezetből, amelyben a kérdéses szó szerepel, azonnal és egyértelműen kiderül, hogy melyik jelentésével telített az adott betűsor.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra