kihagyásos párbeszédrészlet

2009. 10. 23.

– Én vagyok a…
– … a? Na, kicsoda?
Helyes ez így? Vagy a kérdőjel elé nagy A betűt írjak?

A fenti szövegrészlet második sora helyesen a következőképpen írandó:
– A…? Na, kicsoda?
Annak a szónak a határozott névelője, amely meghatározná a párbeszéd egyik szereplőjét (de a fel nem ismert szó helyén három pont szerepel), mondatkezdő helyzetbe került, így – mint minden mondat eleji szót – nagy kezdőbetűvel kell írni. Ezután következik a három pont a hiány, az elhallgatás, a beszédszünet érzékeltetésére. A három pont szóközök nélkül kapcsolódik a mondat utolsó szavához, és a harmadik után nincs szóköz, ha olyan újabb írásjel követi, amelyik szóköz nélkül kapcsolódik (jelen esetben kérdőjel).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra