Mohácsi-sziget

2009. 10. 27.

Mohács-Sziget vagy Mohács-sziget?

A magyar helyesírás szabályainak 176. pontja szerint „Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll, a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot”. A szabály nyomán tehát a fönti név helyes írásmódja: Mohácsi-sziget. (Az -i képzőt ki kell tenni a Mohács szó után – lásd az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványának 1074. oldalát.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra