földrajzi nevek helyhatározói ragjai

2009. 11. 04.

Melyik a helyes toldalék?
Szardínia a Földközi-tengerben vagy -tengeren van.
A Fidzsi-szigetek a Csendes-óceánban vagy -óceánon vannak.
A Margit-sziget a Dunában vagy a Dunán van.
Hol találok a földrajzi nevek ilyen jellegű toldalékolására helyesírási útmutatót?

A földrajzi nevek (leginkább az országnevek és a városnevek) helyhatározói ragjaival kapcsolatos kérdésekről a Nyelvművelő kézikönyv megfelelő fejezetében tájékozódhatunk. A víznevek toldalékos alakjairól azonban ezen fejezet nem szól. Mint ahogy a településnevek esetében sem állíthatunk fel egyértelmű szabályt a kérdésben (hiszen pl. Egerben, Komáromban, Sopronban, de Makón, Miskolcon, Szolnokon stb.), úgy a víznevek esetében is hasonló nehézségekbe ütközünk. Megvizsgálva a Magyar Nemzeti Szövegtár adatait mégis körvonalazható, hogy mely toldalékos formák a gyakoribbak a mindennapi írásgyakorlatban. Rövid vizsgálatomból kiderült, hogy a víznevek toldalékolásakor inkább a látvány dominál. Ha ránézünk egy tóra/folyóra stb., az lesz a leginkább megragadható, hogy amit látunk, az rajta van-e a víz felszínén, vagy nincs. Mint ahogy a hajó is a vízen van (szerencsés esetben), nem a vízben. A szigetekkel kapcsolatban ugyanez a helyzet. A fönti mondatok helyhatározó ragos alakjai tehát inkább: Földközi-tengeren, Csendes-óceánon. Dunán. Ennek ellenére a -ban, -ben ragos forma sem helyteleníthető.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra