gyermek- és diákönkormányzat

2009. 11. 04.

Hogyan írjuk helyesen a gyermek- és diákönkormányzat kifejezést? Hogyan rövidítjük?

Az azonos elő- vagy utótagú szóösszetételek írásmódjával a helyesírási szabályzat 262. c) alpontja foglakozik: „Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja, rendszerint csak az utolsó, illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra, illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép- és gyorsíró; bel- és külkereskedelem; tej-, zöldség- és gyümölcsfelhozatal; stb., illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet; gépgyártó, -szerelő és -javító üzem; stb.” A kérdezett összetételek helyes írásmódja tehát: gyermek- és diákönkormányzat. Lehetséges rövidítése pedig: GYDÖK.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra