birtokos személyjelek egyeztetése

2009. 11. 05.

Hogyan helyes a következő mondat: Az urak eljöttek feleségeikkel. vagy Az urak eljöttek feleségükkel.?

A birtokos személyjelek egyeztetéséről a Nyelvművelő kéziszótár idevágó része a következőket írja: „Ha több 3. személyű birtokosnak egyenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló birtokos személyjelet használunk: lemásolta a könyvek címét (nem pedig: címeit). […] Előfordulhat azonban , hogy ez félreérthető. Ilyenkor vagy több birtokra utaló személyjelet alkalmazzunk (pl. a temetésen megjelentek koszorúi elborították a sírt) vagy ha mód van rá, illetve ha szükséges valami egyéb, egyértelműbb megoldást keressünk. A magyar hagyománynak jobban megfelelő Az urak eljöttek feleségükkel. forma helyett ezért — ez utóbbi szemléletet követve — választhatjuk Az urak feleségestül jöttek. változatot is.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra