Gyermek- és Ifjúsági önkormányzat

2009. 11. 06.

Helyes-e a következő írásmód: Gyermek- és Ifjúsági Diákönkormányzat?
Rövidítésként a GYIÖK terjedt el városunkban. Nem Gyiök? Miért?

Válaszomat jelen esetben hadd kezdjem egy kis helyreigazítással. A gyermek- és ifjúsági diákönkormányzat megnevezésben ugyanis a diák szó a megnevezés tautologikus (valamely fogalomnak, gondolatnak vagy nyelvi viszonynak azonos jelentésű szavakkal való ismétlése) jellege miatt teljes mértékben fölösleges: a gyermek és ifjúsági megjelölés, továbbá az, hogy ez a megnevezés egy iskola szervezeti egysége, egyértelművé teszi, hogy az önkormányzat tagjai diákok. Ezt tükrözi a rövidítés, pontosabban a betűszó is: GYIÖK (ha a diák szó első betűje is szerepelne benne, akkor GYIDÖK lenne).
A gyermek- és ifjúsági önkormányzat a tanulmányi és gazdasági osztályhoz hasonlóan a kisebb szervezeti egységekhez tartozik. Ezen elnevezések közös jellemzője, hogy átmenetet képeznek a köznevek és a tulajdonnevek között: köznevek, hiszen semmilyen identifikáló, egyedítő elem nem található bennük, és tulajdonnevek is, hiszen az intézményekhez hasonló szervezeti egységeket jelölnek. A magyar helyesírás szabályai a kisebb szervezeti egységek írásmódjában ez utóbbi szempontot figyelembe veszi, és a tujajdonnévi jelleg érzékletésére megengedi a nagybetűs írásmódot. A megnevezés GYIÖK rövidítését az indokolja, hogy a tulajdonnevek betűszói változatának minden elemét nagybetűvel kell írni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra