kézműves-foglalkozás, kézművesmesterség

2009. 11. 06.

Mi a helyes írásmódja a következőknek: kézműves-foglalkozás, kézművesmesterség?

A kérdezett példák helyes írásmódja a tagok közötti jelöletlen nyelvtani viszony miatt (kézművességgel kapcsolatos foglakozás; kézműveseknek a mestersége) az egybeírás. Mivel a kézműves-foglalkozás szóösszetétel három szóból és több mint hat szótagból áll, a helyesírási szabályzat 138. pontjának értelmében kötőjelezzük. (A kötőjeles írásmód az egybeírás egyik változata.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra