templomnevek helyesírása

2009. 11. 06.

Hogy írjuk helyesen a következő templomneveket: Szent vér templom, Jézus szíve templom, Nagyboldogasszony-plébániatemplom, Urunk mennybemenetele plébániatemplom?

A templomnevek helyesírását azok nyelvtani felépítése határozza meg. Amennyiben a megnevezés személynévből és a típust jelölő szóból (kápolna, plébánia, templom stb.) áll, a helyes írásmód a kötőjeles: Mátyás-templom, Szent István-bazilika. Ugyanígy járunk el abban az esetben is, ha a templomnevek egyedítő elemi személynévi értékű mitológiai-vallási elnevezések: Nagyboldogasszony-plébániatemplom. „Minden más esetben elhagyjuk a kötőjelet, a tulajdonnévi vagy annak számító elemeket eredeti helyesírásuknak megfelelően rögzítjük: Jézus szíve kápolna, Jeremiás próféta kolostor stb.” (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp., 2004, 220. o.). Az Urunk mennybemenetele plébániatemplom elnevezést is ez utóbbi szempont szerint írjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra