szótárcsere és -vásár

2009. 11. 11.

Mi a helyes írásmódja a következő mondatban a szótár előtagú szóösszetételeknek: Szótárcsere és -vásár a központi könyvtárban?

A szótárcsere és -vásár nyelvtani szerkezetet a helyesírási szabályzat 262. c) alpontjának megfelelően írjuk: „Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja, rendszerint csak az utolsó, illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra, illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép- és gyorsíró; bel- és külkereskedelem; tej-, zöldség- és gyümölcsfelhozatal; stb., illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet; gépgyártó, -szerelő és -javító üzem; stb.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra