vaknéma?

2009. 11. 12.

Milyen megnevezéssel utalhatunk az egyszerre világtalan és néma embertársainkra? Élhetünk-e a vaknéma (a siketnéma alapján) szóval?

A siketnéma megnevezés az ezzel kapcsolatos tudományágakban (pl. logopédia, gyógypedagógia stb.) két fogyatékosság egymással összefüggő meglétére utal. Azt is mondhatnánk, hogy a szóösszetételben meglévő tagok között ok-okozati viszony van: a siketség következménye lehet a némaság. Ugyanez a (nyelvtani) viszony a vakság és a némaság között nincs meg. A vaknéma alkalmi szóösszetétel tehát a siketnéma analógiájára megalkotható lenne, ám a tudományos munkák tanúsága szerint a szakemberek ebben az esetben a mellérendelős szerkezetek alkalmazását ajánlják: vak (világtalan) és néma.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra