sem…, sem – se…, se páros kötőszó

2009. 11. 16.

Szépnek se(m) lehetett mondani, jónak se(m).
Beszédben inkább az m nélkül mondanám, leírva viszont a semet választanám. Van erre vonatkozóan valami szabály?

A páros kötőszók használatáról a Nyelvművelő kéziszótár a következőket írja: „Használati szabályaik általában azonosak a sem, illetve a se kötőszóéival. Megkövesedett kifejezésekben azonban csakis a se…, se kötőszópár állhat: se hideg, se meleg; se pénz, se posztó; se füle, se farka. Nem hiba a se és a nem összekapcsolása sem: se lát, se hall vagy se nem lát, se nem hall. Az utóbbi kevésbé átvitt értelmű” (Grétsy László – Kemény Gábor [szerk.]: Nyelvművelő kéziszótár. Tinta Könyvkiadó, Bp., 2005, 481. o.) Bár tagadó mondatban a sem szavának se alakban való használatát sokan pongyolaságnak tekintik (néhány mondatban ez a természetes: azt se mondta, bikmakk), nem tekinthető hibának. Igényesebb megnyilatkozásokban azonban inkább a sem alakot használjuk: Szépnek sem lehetett mondani, jónak sem.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra