szoftverhiba, hardverhiba

2009. 11. 17.

szoftver-hiba
hardver-hiba
Egybe, külön, kötőjellel?
Kb. „szoftverbeli hibá”-ről és „hardverbeli hibá”-ról van szó. (Avagy „szoftveres hibá”-ról, illetve „hardveres hibá”-ról.)

Először is tisztáznunk kell, hogy itt szóösszetételről van szó. Amint írja: „hardveres”, illetve „hardverbeli hiba”, tehát elmarad egy melléknévképző, így jön létre az összetétel (l. a szabályzat 95. pontját). Ilyen esetben a különírás eleve kiesik, marad az egybeírás, és annak alfaja, a kötőjeles írás.

Kötőjelet viszont jellemzően csak az alábbi esetekben teszünk egy szóösszetétel elemei közé:
*tulajdonnevek után,
*rövidítések, mozaikszók után,
*néma betű vagy bonyolult betűkapcsolat után,
*több mint 6 szótag és több mint 2 szóelem esetén,
*három azonos mássalhangzó találkozásának elkerülésére.

A „szoftverhiba”, „hardverhiba” egyik kategóriába sem tartozik, így maradhat esetükben az alapértelmezett egybeírás.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra