azonnemű, azonnevű, azonszínű, azonféle stb.

2009. 11. 18.

Szeretném megkérdezni, hogy mi az érteményük az azonkorú, azonnemű, azonnevű, azonrendű, azonesélyű, azonszínű szóknak (régebbi könyvekben szerepelnek).
S mit jelent azonféle (O.H.)?

A Czuczor–Fogarasi-szótárban szinte mindegyik kérdezett szó értelmezése megtalálható. A kötet elérhetősége az interneten:
http://corpuscuit.us/joma/index.php?option=com_content&view=article&id=115:czuczor-fogarasi-szotar&catid=32:nyelvek&Itemid=44
A szavak többsége a PDF-es anyag I. kötetének 291. oldalán szerepel (az azonesélyű, azonkorú, azonrendű sajnos nincs benne).

A többiekre (minimális átfogalmazással) így hangzik a meghatározás:
* azonnemű: ugyanazon nemhez, ugyanazon köztulajdonságokkal bírók osztálya: „Azonnemű számok összeadása, kivonása”
* azonnevű: különféle dolgok vagy személyek, amelyeknek ugyanazon nevük vagy elnevezésük van; különösen nyelvtani értelemben olyan szók, melyek ugyanazon hangokkal mást-mást jelentenek, pl. „ár” (mint ellenérték, szerszám, ill. árhullám).
* azonszínű: aminek szakasztott olyan színe van, mint a vele hasonlított másiknak: „Azonszínű ruhákban járó testvérek, intézetbeli növendékek.”
* azonféle: olyanféle, hasonlónemű: „A te ruhád is azonféle kelméből való, milyenből az enyém.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra