louvaini egyetem (vö. chopini)

2009. 11. 18.

louvaini (mondjuk egyetem)? vagy louvain-i?

A francia szavakban lévő -n végződés valóban kérdéses toldalékolás szempontjából, hiszen mássalhangzóként nem hangzik, hanem csak az előtte álló magánhangzó válik tőle nazálissá. Ennek ellenére a magyarban hagyományosan az n-et is ejtjük, nem nazalizálunk (ez simul bele jobban az összefüggő magyar beszédbe). A 217. a) pont szempontjából tehát nem számít néma betűnek, amint az például Chopin nevének toldalékolásában is látható, így kötőjelre sincs szükség utána: „Chopinnel”, „chopini” (a 215. pont alapján).

Ennek megfelelően a Louvain név toldalékolása is Louvainnel, louvaini.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra