szótárt vagy (ritkábban) szótárat

2009. 11. 20.

Hogyan helyes: szótárat, szótárt?

Mindkét változat helyes: ki így, ki úgy használja, sőt akár egy ember is mondhatja kétféleképpen két különböző időpontban.

Kíváncsiságból megnéztem A magyar nyelv szóvégmutató szótára c. kötetet, amely az egyes szavakhoz végig megadja a ragozásukat is. A „szótár” szónál a 03-as kód szerepel, ami az egyszerű „-t” ragot jelöli, de pl. a „kéziszótár” esetében a 01-es kód van megadva, az „-at” ragra utalva, míg a „zsebszótár”-nál a 13-as kód szerint mindkét fenti változat lehetséges (ingadozik). A „szótár” többi összetételénél egyébként a 03-as kód szerepel („-t”). A rag nyilván nem az összetételi előtagtól függ, tehát elmondhatjuk, hogy mindegyik esetben mindkétfajta rag elképzelhető, legföljebb az egyik valamivel ritkább a másiknál.

Talán még érdekesebb, ha a Magyar nemzeti szövegtárat vizsgáljuk meg:
http://corpus.nytud.hu/mnsz/
Ebben a „szótárt” alak 291-szer, a „szótárat” forma pedig 59-szer fordul elő. Ez azt jelenti, hogy a „szótárt” kb. 5-ször gyakoribb. Hasonló arány jön ki a „kéziszótárt” és a „kéziszótárat” alakok között is (8, ill. 2 előfordulás a sima -t javára).
Ezzel együtt a „szótárat” alak sem nevezhető hibásnak, hiszen ahol a többes szám jele -ak, ott a tárgyeset ragja gyakran -at (pl. ágak–ágat, halak–halat, holdak–holdat). Természetesen létezik ellenpélda is, pl. oldalak–oldalt.

Röviden: e szónál mindkettő használható.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra