Olyan „hegyibe, fiúk!” fajta.

2009. 11. 21.

Hogy kell írni helyesen az alábbit?
-Olyan hegyibe fiúk fajta.
-Olyan „hegyibe fiúk!” fajta.
-Olyan hegyibe-fiúk-fajta.

Az idézőjeles megoldást javaslom: így az idézőjelen belül meg lehet őrizni az ottani mondatnak megfelelő írásjeleket (esetünkben a vesszőt a megszólítás miatt), ez azonban nem hat ki a mondat idézőjelen kívüli részének írásjelezésére. Emellett szól például az Osiris-féle Helyesírás (OH.) 339. oldalának példája:
Aranynak a „nem hal meg az, ki milliókra költi dús élte kincsét” gondolata okkal lett híres.
„Ha a szó szerinti idézetet szervesen beleszőjük a szövegbe, az idézett részt idézőjelek közé kell tenni, és az idézetet általában, még az eredeti szöveg ellenére is, kisbetűvel kell kezdeni” — amint fogalmaznak.

Az idézőjelnek ez a funkciója, hogy elkülönít a mondat többi részétől egy attól szerkezetileg eltérő részletet, amely a teljes mondat szempontjából csak komplett egészként elemezhető, más példákon is megfigyelhető, elsősorban az intézménynevekbe ágyazott mondatnál, pl. „Segíts, hogy segíthessünk!” Alapítvány (OH. 218.).

Az idézőjelpár kezdő tagja természetesen alsó, záró tagja pedig felső helyzetű, és mindkettő balra néző irányú és gömbölyű — bár ez a technikai korlátok miatt sokszor elsikkad.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra