szó-összetételenkénti

2009. 11. 23.

Szeretném megkérdezni, hogy a „szóösszetételenkénti” szóban – mivel 8 szótagból és 3 szóból áll – hová kell tenni a kötőjelet.

Először is azt kell tisztázni, hogy a végén lévő „-nként” és „-i” miféle toldalék: a szótagszámlálás szempontjából csak a képzőt vesszük figyelembe, a jelet, ragot nem (a szabályzat 138. pontja szerint). Az „-i” egyértelműen képző, az „-nként” pedig a Magyar grammatika szerint képzőszerű rag (ötödik kiadás, 204. o.). A képző előtti toldalékot nemigen tekinthetjük másnak (legalábbis az adott esetben), mint képzőnek, így ezeket is bele kell számítanunk a szóalakba. Így már valóban 8 szótagos szóról beszélhetünk.

A kérdezett szó továbbá csak háromeleműnek minősül, az alkotóelemek közt ugyanis nem tartjuk számon a képzőket, csak a tőmorfémákat (A -szerű és -féle utótagok viszont már önálló utótagok lehetnek, vö. OH. 130.). Írásmódja ennek megfelelően „szó-összetételenkénti”.

 
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra