Árnyas kert vagy Árnyaskert

2009. 11. 25.

Egyik tagóvodánk szeretne új nevet felvenni. A név a következő: Árnyas kert. Kérdésünk: hogyan kell helyesen írni? Árnyas kert vagy Árnyaskert? Sürgős válaszát várjuk, mivel most fogjuk az új pecséteket megcsináltatni, és most merült fel ez a kérdés.

Attól tartok, túl kevés információ áll rendelkezésemre ahhoz, hogy konkrét választ tudjak adni. A tulajdonnevek írása ugyanis elsődlegesen attól függ, hogy milyen jellegű tárgyra vagy helyre utalnak.

Nézzük a lehetőségeket:
* Ha ház (társasház, lakópark stb.) nevéről van szó, azt az OH. 221. o. értelmében különírjuk (kivéve, ha a névadó mint tulajdonnév is szerepel a névben), pl. Origó ház, Hattyú ház.

* Ha közterület nevéről van szó, azt szintén különírjuk. Budapest XII., ill. XXI. kerületében létezik például Árnyas köz, Árnyas utca, Árnyas út. Ha Árnyas kert is létezik mint közterület, és az óvoda erről van elnevezve, akkor ezt különírás jelezheti. Az OH. 205. oldalán lévő lista említi a „kert” szót a gyakoribb utcanévi utótagok között (bár esetükben bizonyára nem utcára utal). Városi intézményként inkább közterületként tudom elképzelni, mint földrajzi névként.

* Ha tág értelemben vett földrajzi megjelölésnek vesszük, akkor is különírandó: „A jelzői szerepű közszói előtagot tartalmazó földrajzi megjelöléseket nagy kezdőbetűvel, az utótagot külön és kis kezdőbetűvel kell írni. (…) Cseszneki vár, Csonka torony, Erdészeti arborétum, Löszös hát, Teraszos sík.” (OH. 204. o.) A „kert” szó végül is szerepel a földrajzi köznevek listájában az OH. 185. oldalán, úgyhogy elvileg ez sem zárható ki, bár az Önöké talán másfajta kertre utal.

* Az egybeírás is felmerülhet azonban, ha a városrésznevek írását vesszük alapul. Az OH. 198–199. oldalának listáján szerepel többek közt Almáskert, Erdőskert és Rákoskert mint budapesti városrészek, sőt létezik Budapest VI. kerületében egy szintén egybeírt nevű „Epreskert” is (őspark és épületegyüttes).

A rendelkezésemre álló ismeretek alapján ennyit tudok segíteni. Ha ebből még nem derült ki elég konkrét válasz, akkor azt javaslom, kérdezzék meg telefonon a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének közönségszolgálatát: telefonos beszélgetés útján könnyebb tisztázni, mit is takar jelen esetben ez a „kert”, és ennek fényében milyen írásmód lenne a legcélszerűbb. Számuk: 322-8038 (kedden és csütörtökön 10–14 h között).

Gondolják át még azt is, hogy ha ez az alak intézménynév része lesz, akkor minden szót nagy kezdőbetűvel kell majd írni benne (tehát különírás esetén a „Kert” kezdőbetűjét is). Az intézménynevekről egyébként a helyesírási szabályzat 187–188. pontja, a földrajzi nevekről pedig a 173–184. pontok tájékoztatnak. A szabályzatra épül, azt fejti ki részletesebben a fent többször hivatkozott kiadvány, az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás című munka (röviden OH.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra