Oszama bin Laden és al-Kaida VAGY Oszáma bin Láden és al-Káida

2009. 11. 25.

Diákjaim kérdezik, hogy mi a helyes írásmód: Oszama/Oszáma/… bin Láden/Laden/…, illetve Al(-)Khaida/Kaida/Káida/Qaida?
A magam részéről úgy látom, hogy minden fronton megoszlanak a vélemények, az uniós joganyagban más írásmódot használnak, mint a Wikipédián (amire ritkán van példa), nem is beszélve a minisztériumokról, így talán mindegy is, mégis érdekelne mindannyiunkat, létezhet-e egy nyelvészeti szempontból védhető, preferált változat.

A legelterjedtebb magyar névalaknak az „Oszama bin Laden” tűnik: nemcsak a Wikipédia használja így, hanem az Index korrektor-olvasószerkesztője is így említi egyik cikkében (http://index.hu/kultur/korrektor/okazok2/) — ugyanaz az ember, aki egy másik cikkében az „abu-grébi börtön” esetét is kivesézte (http://index.hu/kultur/korrektor/abu/) –, nem beszélve az Index többi cikkéről. A Magyar nemzeti szövegtárban 877 előfordulással van „bin Laden”, és csak 5-ször szerepel „bin Láden”.

Az ilyen neveknél felmerülhet a hagyományosan meghonosodott átírás (ha van ilyen), a pontos átírás, sőt a klasszikus vokalizáció is: „Uszáma ibn Ládin”. (Ennek kapcsán ajánlom figyelmébe a Népszabadság cikkét is, amely szakszerű, bár az ékezettel szűkmarkúan bánik: http://www.nol.hu/archivum/archiv-326826 ) A második eset szabatosabb az elsőnél („Oszáma bin Láden”, a nemzetközileg ismert változatban használt magánhangzóknak engedve), viszont ha már ennek egy ékezetek terén egyszerűsített alakja terjedt el, azt sem kifogásolhatjuk.

Az „al-Káida” esete hasonló. Először is: az idegen „kh”, ill. „q” mindenképp kerülendő a magyarban. Az első tag kisbetűs, a második pedig nagybetűs, köztük kötőjel áll, és ahogy fent a szabatosabb átírási változatnál, itt is tanácsos kitenni a magyarban az ékezetet. Az ékezet nélküli „al-Kaida” változat is teljesen elfogadható, sőt ez a gyakoribb: a Magyar nemzeti szövegtár 123 találatot ad rá, az ékezetesre viszont egyet sem.

A következetes megoldás tehát vagy „Oszáma bin Láden” és „al-Káida”, vagy pedig „Oszama bin Laden” és „al-Kaida” (keverni nem érdemes őket). Ezen a ponton már nem igazán beszélhetünk egyetlen helyes válaszról, hanem a különféle írásformák a többféle átírási szempontot, elvet, felfogást tükrözik (az „Uszáma ibn Ládin” alakot is beleértve), esetünkben az ismertségen nyugvó hagyomány elvét, illetve az átírásnak az elterjedtséget figyelmen kívül hagyó szabályait. A szabályzat az előbbit a 207–210. pont alatt (arab nevekre vonatkozóan a 210.), az utóbbit pedig a 218–220. pont alatt tárgyalja.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra